O nas

ZADANIA BIURA KARIER

Głównym celem funkcjonowania Biura Karier jest służenie studentom i absolwentom WSIiZ informacjami, radą i pomocą w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz przygotowanie ich do aktywnego i efektywnego poszukiwania zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i aspiracjami.

 • prowadzenie poradnictwa zawodowego
 • organizowanie warsztatów i szkoleń rozwijających umiejętności przydatne w poruszaniu się po współczesnym rynku pracy
 • gromadzenie i udostępnianie informacji o lokalnym rynku pracy
 • prowadzenie banku ofert pracy stałej i tymczasowej
 • nawiązywanie kontaktów z pracodawcami
 • gromadzenie informacji o kursach i szkoleniach, umożliwiających podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie nowych umiejętności
 • nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów z Instytucjami Rynku Pracy
 • współpraca z Ogólnopolską Siecią Biur Karier ( OSBK )

STUDENCIE, ABSOLWENCIE!

Biuro Karier chce zwiększyć Twoje szanse na znalezienie miejsca na współczesnym rynku pracy.

W tym celu oferujemy:

 • możliwość korzystania z banku ofert pracy stałej, czasowej, praktyk oraz staży zawodowych
 • informacje o możliwościach podjęcia pracy za granicą
 • włączenie do bazy danych studentów i absolwentów OWSIiZ poszukujących pracy
 • udostępnianie adresów internetowych serwisów pracy
 • dostęp do aktualnej prasy z ofertami pracy
 • informacje o możliwościach odbycia stażu (podstawowe informacje o tym jak zarejestrować się w Urzędzie Pracy, o pośrednictwie pracy itp.)
 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
 • informacje o kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz opracowaniu aplikacji (CV, list motywacyjny)
 • informacje o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz instytucjach pośrednictwa pracy
 • warsztaty i szkolenia z zakresu metod poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych, autoprezentacji, itp.)

STUDENTKO! STUDENCIE! na bieżąco sprawdzaj informacje zamieszczane na tablicach ogłoszeniowych Biura Karier oraz stronie internetowej.

Pamiętajcie, że usługi Biura Karier są BEZPŁATNE

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content