Struktura organizacyjna

Instytut Zarządzania i Ekonomii
Instytut Inżynierii Systemów
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Studium Języków Obcych
Biuro Organizacji Studiów
Biuro Karier
Wydawnictwo
Biblioteka

Biuro Obsługi Administracji
Biuro Organizacji i Rozwoju
Akademickie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji
Dział Księgowości i Kadr
Uczelniane Centrum Informatyczne

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content