Bankowość i ubezpieczenia

Adresaci

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu bankowości oraz ubezpieczeń:  pracujących w bankach, pracujących
w zakładach ubezpieczeń, pracujących w doradztwie finansowym, współpracujących z bankami, współpracujących z zakładami ubezpieczeń, pracowników działów marketingu i sprzedaży produktów finansowych.

Słuchacz po ukończeniu studiów

Słuchacz po ukończeniu studiów dysponował będzie wiedzą i umiejętnościami na temat: nowoczesnej bankowości, specyfiku rynku ubezpieczeń a także produktów oferowanych przez obydwa sektory finansowe. Będzie dysponował wiedzą z zakresu prawa bankowego i ubezpieczeniowego oraz marketingu bankowego i ubezpieczeniowego, ponadto nabędzie umiejętności racjonalnego pozyskiwania i inwestowania środkami finansowymi, opracowywania strategii marketingowych oraz zarządzania ryzykiem i wykorzystywaniem instrumentów finansowych.  Wiedza i umiejętności praktyczne nabyte na tej specjalności pozwolą na podjęcie pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, wydziałach finansowych a także różnego rodzaju przedsiębiorstw i administracji rządowej i samorządowej.

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa –  2400 zł.

Opłata ratalna –   2x 1300 zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia

Program studiów

 1. Operacje bankowe
 2. Prawo bankowe i ubezpieczeniowe
 3. Bankowość detaliczna
 4. Ubezpieczenia gospodarcze
 5. Instytucje ubezpieczeniowe
 6. Bankowość elektroniczna
 7. zarządzanie sprzedażą produktów bankowych i ubezpieczeń
 8. Marketing bankowy i w ubezpieczeniach
 9. Ryzyko bankowe i w ubezpieczeniach
 10. Doradztwo bankowe i w ubezpieczeniach

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia prowadzone są w systemie zaocznym, trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w weekendy ( sobota – niedziela), max. 8 godz. lekcyjnych dziennie. Zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe@owsiiz.edu.pl

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content