REKRUTACJA 2020/2021 OLSZTYŃSKI KOTARBIŃSKI ZAPRASZA NA STUDIA!

Zapraszamy na studia na kierunkach: Zarządzanie (I i II stopnia), Informatyka (I stopnia), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (I stopnia) oraz na studia podyplomowe.

Elastyczne warunki płatności, stypendia pozwalające obniżyć obciążenie domowego budżetu, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością.

REKRUTACJA 2020/2021 OLSZTYŃSKI KOTARBIŃSKI ZAPRASZA NA STUDIA!

Zapraszamy na studia na kierunkach: Zarządzanie (I i II stopnia), Informatyka (I stopnia), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (I stopnia) oraz na studia podyplomowe.

Elastyczne warunki płatności, stypendia pozwalające obniżyć obciążenie domowego budżetu, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością.

STUDIA PODYPLOMOWE

Oferta studiów podyplomowych wspierających rozwój i podnoszących kwalifikacje z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych i nowych technologii. Interaktywne formy zajęć, gry biznesowe i warsztaty wyposażą absolwenta w umiejętności, przede wszystkim praktyczne.

Bez opłaty wpisowej, dwa lub trzy semestry nauki. Zajęcia w soboty i niedziele.

CO NAS WYRÓŻNIA

Inżynierowie poszukiwani

nie jest tajemnicą, iż są obecnie jedną z najbardziej poszukiwanych na rynku grup zawodowych. Absolwenci kierunków inżynierskich mogą liczyć na zatrudnienie wszędzie tam, gdzie liczy się gruntowana, specjalistyczna wiedza techniczna z danej dyscypliny oraz myślenie kreatywne.

Współpraca z przedsiębiorcami

wspólne projekty badawczo-rozwojowe, praktyki i staże, a niekiedy tworzenie prac dyplomowych zgodnie z tematyką zaproponowaną przez przedsiębiorców, to niektóre z założeń, na których opiera się współpraca uczelni z przedsiębiorstwami z regionu.

Akredytacje

według ocen jakości kształcenia, przeprowadzonych z inicjatywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach studiów prowadzonych we WSIiZ, spełniamy wymagania kadrowe, programowe, organizacyjne, a także infrastrukturalne i dydaktyczne odpowiadające wysokim kryteriom jakościowym.

Certyfikaty

umożliwiamy studentom uzyskiwanie uznanych międzynarodowych certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności. Są to certyfikaty: CISCO, Microsoft, ECDL.

Praktyki

gwarantujemy nabycie cennego doświadczenia w ramach specjalnie przygotowanych programów stażowych i praktyk.

Praktyczne profile kształcenia

nowością w ofercie są praktyczne profile kształcenia, wprowadzone na kierunkach mechatronika oraz informatyka. Dajemy możliwość realizowania projektów w oparciuo najnowocześniejsze technologie, którymi dysponuje uczelnia, jak też firmy, banki, instytucje z regionu.

Specjalności opracowywane we współpracy z otoczeniem biznesu

badanie lokalnego rynku pracy oraz stała współpracaz przedsiębiorcami z województwa warmińsko-mazurskiego pozwalają na dostosowanie efektów kształcenia do otoczenia biznesowego, zwiększając w ten sposób szanse na zatrudnianie przyszłych absolwentów. W programie kształcenia oraz założonych efektach uwzględniamy wymagania organizacji zawodowych, wskazania przedstawicieli pracodawców oraz absolwentów.

Zajęcia wyrównawcze

zakładamy, że dla kogoś, kto chce zostać inżynierem, matematyka nie musiała być umiłowanym przedmiotemw szkole średniej. Poza tym, pamiętamy, że nawet ci, którzy radzili sobiez nią, mogli wiele z tego, co wiedzieli, zapomnieć. Dlatego studenci mają zapewniony kurs wyrównawczy z matematyki, prowadzonyw zakresie absolutnie niezbędnym, przez znakomitego dydaktykaw bardzo miłej atmosferze. Po takich zajęciach można polubić nawet matematykę.

Strefa Rozwoju i Przedsiębiorczości PRAXIS

Strefa Rozwoju i Przedsiębiorczości  PRAXIS, działająca przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego, to inicjatywa powstała z potrzeby pobudzenia rozwoju młodych ludzi oraz zwiększenia ich wiedzy z obszaru  nauk ścisłych i ekonomicznych, nie tylko w sposób kreatywny, ale przede wszystkim atrakcyjny dla młodego odbiorcy.

Warmia Mazury TV

Zachęcamy do oglądania naszego programu INDEKS w Warmia Mazury TV. Znajdziecie tu sprawozdania z wydarzeń, wywiady i wszystko to, co ciekawe i ważne w życiu Uczelni. 

Welcome to Kotarbiński University of Information Technology and Management in Olsztyn

Kotarbiński University of Information Technology and Management in Olsztyn

We have a great pleasure to invite you to study at Kotarbinski University of Information Technology and Management.
If you are a foreigner interested in technical studies in the field of Information Technology, this offer has been created especially for you. The history of Kotarbinski University of Information Technology and Management started in 1990, when at the initiative of Olsztyn Society, the first non-state economic university in Warmia and Mazury Province – Management School in Olsztyn- was established. In October the University was transformed into Kotarbinski University of Management and Administration. In 1996 the University was registered in Non-state Higher School Register, position 91. That day is considered the date of birth of the University. In 2001 the University was authorised to conduct engineering studies in the field of Information Technology. Due to a wider range of educational offer the name of the University has been changed into Kotarbinski University of Information Technology and Management in Olsztyn. 
Within 20 years of its existence the University has educated over 10 thousand graduates (engineers and master’s degree holders with high professional qualifications). It has also become the driving force of technological progress. Its greatest achievement is its graduates (of first-cycle, second-cycle and postgraduate studies), who succeed on a more and more demanding job market. By means of this we put into practice our strategy of development, which assumes that a university is to be leader in educating young people and adults which quickly adapts to the needs of the job market.
Today, after 20 years of the existence of the University, it is visible that it has not only fulfilled the expectations pinned upon it, but it has achieved much more by making a significant contribution to the development of science and Polish system of education. Rich tradition, achievements and recognition which we have won are inspiration for further development. 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content