Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Cel kształcenia

Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym w dobie społeczeństwa wiedzy i przygotowanie go do wykonywania zawodu menedżera w przedsiębiorstwach. Słuchacze przygotowani są do pracy we wszystkich przedsiębiorstwach, m. in. transportowych, spedycyjnych, logistycznych, komórkach innych przedsiębiorstw i instytucji odpowiedzialnych za sprawy logistyki, zaopatrzenia, zbytu, spedycji i transportu oraz obrotu towarowego w krajowej i międzynarodowej skali, ze szczególnym uwzględnieniem rynków UE oraz odpowiedzialnych za funkcjonowanie transportu własnego przedsiębiorstw.

Adresaci

 1. kadra zarządzająca/kierownicza przedsiębiorstw,
 2. pracownicy odpowiedzialni za logistykę w przedsiębiorstwie
 3. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  2200 zł.
 2. Opłata ratalna –   2x 1200 zł.
 3. 10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Program studiów

 1. Zarządzanie
 2. Zarządzanie jakością
 3. Podstawy logistyki
 4. Zarządzanie produkcją i usługami
 5. Logistyka produkcji
 6. Transport i spedycja
 7. Logistyka zaopatrzenia
 8. Logistyka dystrybucji
 9. Gospodarka magazynowa
 10. Towaroznawstwo, opakowalnictwo, przechowalnictwo
 11. Zarządzanie procesami
 12. Systemy IT w logistyce
 13. Prawo ubezpieczeniowe i transportowe
 14. Ładunkoznawstwo

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia prowadzone są w systemie zaocznym, trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w weekendy ( sobota – niedziela), max. 8 godz. lekcyjnych dziennie. Zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe@owsiiz.edu.pl

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content