Władze uczelni

Uczelnią kieruje Rektor, Kanclerz  – jako organy jednoosobowe oraz Senat i Rada Zarządzająca – jako organy kolegialne.

Rektor WSIiZ

dr Lucyna Kwiatkowska

Kanclerz WSIiZ

mgr inż. Janusz Żwirko

SENAT

 • dr Lucyna Kwiatkowska – Przewodnicząca Senatu
 • mgr inż. Janusz Żwirko – zastępca Przewodniczącego Senatu
 • dr Hanna Pałach – Dyrektor Instytutu Zarządzania i Ekonomii
 • dr inż. Zygmunt Kurek – przedstawiciel Założyciela
 • mgr inż. Marek Adamowicz – przedstawiciel Założyciela, dyrektor Instytutu Inżynierii Systemów
 • prof. dr hab. Gustaw Dębniewski – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr inż. Stanisław Drozda – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • mgr inż. Dorota Lato – przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami
 • Paweł Worotnicki – przedstawiciel Studentów
 • Artur Kocenko – przedstawiciel Studentów

RADA ZARZĄDZAJĄCA

 • Zygmunt Kurek – Przewodniczący
 • Witold Zielski – Zastępca Przewodniczącego
 • Marek Adamowicz
 • Jerzy Suchecki
 • Anna Wesołowska
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content