Doradztwo personalne i zawodowe

lorem ipsum

OPIS

Celem specjalności Doradztwo Personalne i Zawodowe jest przygotowanie specjalistów w zakresie poradnictwa zawodowego i personalnego, rekrutacji pracowników oraz rozpoznawania ich predyspozycji. Student w ramach wybranej specjalności nabędzie umiejętność pozyskiwania rzetelnych informacji o rynku pracy w Polsce i poza jej granicami. Studenci poznają najnowocześniejsze metody i techniki doradztwa personalnego i zawodowego. Kandydat na studia Doradztwa Personalnego i Zawodowego powinien cechować się chęcią pomocy innym, empatią, szacunkiem dla innych, odpowiedzialnością, rozwagą, opanowaniem, cierpliwością, kreatywnością, twórczością oraz powinien być osobą godną zaufania. Po studiach Absolwent będzie posiadał takie umiejętności jak: efektywne doradztwo personalne i zawodowe w zakresie edukacyjno-zawodowym, umiejętność pozyskiwania informacji o rynku pracy i o zawodach, umiejętność, diagnozowanie i analizowanie indywidualnych predyspozycji osób.

university-students-studying-with-teacher-DVBPU45.jpg
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content