Rada Konsultacyjna Uczelni

Rada Konsultacyjna Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego została powołana Zarządzeniem Rektora z dnia 9 maja 2011 roku. Jest organem doradczym i opiniotwórczym Rektora Uczelni. Członkowie Rady to pracownicy Uczelni oraz przedstawiciele pracodawców, jednostek administracji samorządowej, organizacji społecznych, kulturalnych i instytucji rynku pracy z regionu Warmii i Mazur.

Zadania Rady Konsultacyjnej WSIiZ to wyrażanie opinii i podejmowanie inicjatyw w zakresie:

 • realizacji strategii rozwoju Uczelni i jej podstawowych jednostek
 • tworzenia oferty edukacyjnej i szkoleniowej dostosowanej do rzeczywistych wymogów rynku pracy
 • kształtowania struktury kwalifikacji absolwenta danego kierunku studiów i efektów kształcenia
 • tworzenia planów studiów i programów nauczania
 • pozyskiwania miejsc realizacji praktyk studenckich
 • zgłaszania problemów badawczych do opracowania w ramach prac dyplomowych
 • prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych

Członkowie Rady Konsultacyjnej:

 • Tomasz Ankiewicz – Dyrektor Szynaka Meble w Lubawie
 • Mirosław Hiszpański – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych
 • Piotr Kamiński – przedstawiciel środowiska biznesowego związanego z firmami handlowymi i usługowymi
 • Jolanta Lesisz – Dyrektor Regionu Olsztyn Santander Bank Polska
 • Wojciech Chwiałkowski–  Elbląski Park Technologiczny
 • Dariusz Racz – Prezes ITM Software House
 • Bronisław Reddig – Michalin Polska S.A. w Olsztynie
 • Wojciech Samulowski – Dyrektor Parku Naukowo – Technologicznego w Olsztynie
 • Janusz Skowroński – przedstawiciel Loży Olsztyńskiej Business Centre Club; założyciel i Prezes  TEWES-BIS Sp. z o.o. w Barczewie
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Oddział Okręgowy w Olsztynie
 • Mariusz Wesołowski – przedstawiciel środowiska biznesowego związanego z firmami wysokiej techniki
 • dr Lucyna Kwiatkowska  – Rektor WSIiZ  –  Przewodnicząca Rady Konsultacyjnej
 • mgr inż. Janusz Żwirko – Kanclerz WSIiZ
 • dr Hanna Pałach – Dyrektor Instytutu Zarządzania i Ekonomii
 • dr inż. Jerzy Wojeński – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Anna Suchorab – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • mgr Marek Adamowicz – Dyrektor Instytutu Inżynierii Systemów
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content