Zarządzanie projektem

STUDIA PODYPLOMOWE „Zarządzanie projektem” – Dofinansowanie do 80%!


Kotarbiński, jako podmiot uprawniony przez PARP do świadczenia usług rozwojowych, zaprasza na studia podyplomowe z możliwością refundacji!
1. Wybierz ofertę z Bazy Usług Rozwojowych: TUTAJ  i zgłoś się do jednego z operatorów:  TECHPAL: www.operator.techpal.com.pl, lub   Warmińsko – Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych  Lewiatan:  www.wmzpp.org.
2. Wskaż ofertę naszego kursu z BUR : TUTAJ
3. Podaj numer usługi: 2020/07/22/8833/601315

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i kształcenie umiejętności z zakresu zarządzania złożonymi przedsięwzięciami – projektami. Treści kształcenia realizowane w ramach prezentowanych studiów podyplomowych obejmują całokształt problematyki zarządzania projektami, w tym inicjowanie i definiowanie projektu, najistotniejsze narzędzia planistyczne, takie jak struktury analizy pracy, diagramy organizacji, harmonogramy projektu, diagramy Gantta,  plany ryzyka, kontrola realizacji projektu, metody oceny jego rentowności.  Ponadto, treści obejmują problematykę związaną z tworzeniem zespołu projektowego, doboru członków zespołu, czy utrzymanie wysokiego poziomu motywowania, komunikacji i negocjacji – niezbędnych umiejętności w zarządzaniu projektem.

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  4000 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 2000  zł.
 3. 10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Program studiów

 1. Zarządzanie projektem – 44 godz.
 2. Zarządzanie ryzykiem – 16 godz.
 3. Zarządzanie zespołem projektu – 24 godz.
 4. Zarządzanie zmianą – 16 godz.
 5. Metody oceny rentowności projektu – 16 godz.
 6. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektem – 24 godz.
 7. Regulacje formalno – prawne w zarządzaniu projektem – 12 godz.
 8. Komunikacja i negocjacje w projekcie – 12 godz.

W programie studiów przedstawione zostaną również zagadnienia dotyczące najnowszych rozwiązań informatycznych oraz najważniejsze standardy metodyczne – PRINCE2, PCM, TopStep, metodyki zwinne agile, metodyki branżowe i korporacyjne. Po ukończeniu studiów słuchacze będą przygotowani do budowania zespołu projektowego, opracowania karty projektu, harmonogramu rzeczowo- finansowego, określania budżetu, kontrolowania przebiegu projektu oraz do zarządzania ryzykiem projektu.

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe@owsiiz.edu.pl

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content