Studia podyplomowe

OPIS

Oferta studiów podyplomowych wspierających rozwój i podnoszących kwalifikacje z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych i nowych technologii. Interaktywne formy zajęć, gry biznesowe i warsztaty wyposażą absolwenta w umiejętności, przede wszystkim praktyczne. Brak opłaty wpisowej, dwa lub trzy semestry nauki, zajęcia w weekendy.
teacher-by-blackboard-CH26AWU.jpg

Studia z dofinansowaniem

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, jako podmiot uprawniony przez PARP do świadczenia usług rozwojowych, zaprasza na studia podyplomowe z możliwością refundacji!
1. Wybierz ofertę studiów podyplomowych z Bazy Usług Rozwojowych: TUTAJ  i zgłoś się do jednego z operatorów:  TECHPAL: www.operator.techpal.com.pl, lub  Warmińsko – Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych  Lewiatan:  www.wmzpp.org
2. Wskaż ofertę naszych studiów z BUR
3. Podaj numer usługi

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

E-DZIEKANAT

Zasady rekrutacji, dokumenty. Rekrutacja trwa!

Proponowany program studiów dla kierunku Zarządzanie, studia II stopnia, profil praktyczny jest efektem ukierunkowania procesu kształcenia na zdobywanie wiedzy teoretycznej powiązanej z praktyczną nauką zawodu na poziomie akademickim. Program bazuje na wiedzy i umiejętnościach i kompetencjach społecznych w zakresie zarządzania, uzyskanych w ramach pierwszego poziomu kształcenia. W ramach studiów magisterskich  treści  te zostały pogłębione i poszerzone o wysoce specjalistyczną, praktyczną, nowoczesną wiedzę menedżerską oraz ekonomiczną.

Zasady rekrutacji, dokumenty. Rekrutacja trwa!

ZASADY REKRUTACJI

  1. Rekrutacja jest prowadzona poprzez Internetowy System Rejestracji Kandydatów  na studia podyplomowe. Rejestracja w systemie IRK jest podstawą  zakwalifikowania się  do przyjęcia na studia podyplomowe.
  2. Kandydaci, którzy otrzymają informację o skompletowaniu grupy, zostaną  poproszeni o  dostarczenie w wyznaczonym terminie następujących dokumentów:
    – kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
    – 1 fotografia

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f, pok. 404/4, (III piętro)
w godzinach 9:00 – 15:00

kom.: 667 737 817
kom.: 663 737 857
e-mail: podyplomowe@owsiiz.edu.pl

KURSY I SZKOLENIA

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content