Biblioteka

Biblioteka WSIiZ istnieje od 1 października 1996 r. Podstawą zbiorów są dokumenty zwarte (książki), ciągłe (czasopisma) i informacyjne gromadzone do obsługi procesu dydaktycznego OWSIiZ i badań naukowych. Gromadzone są głównie książki i czasopisma w języku polskim. Tematyka zbiorów biblioteki odzwierciedla zakres specjalności poszczególnych kierunków studiów, badań naukowych i procesu dydaktycznego.

Zbiory biblioteczne obejmują:

  • ponad 21 tys. egzemplarzy książek,
  • 134 tytuły czasopism, w tym bieżących 67 tytułów.

Struktura zbiorów biblioteki to głównie literatura z zakresu: nauk społecznych, nauk matematyczno-przyrodniczych, nauk stosowanych, filozofii, religioznawstwa, językoznawstwa (literatury), geografii, biografii, historii. Zasoby biblioteczne są na bieżąco uzupełniane, zgodnie z programem studiów, na poszczególnych kierunkach oraz zapotrzebowaniem studentów i wykładowców. Biblioteka gromadzi również zeszyty naukowe innych polskich Uczelni związanych z profilem szkoły. Biblioteka wyposażona jest w 10 komputerów. Katalogi komputerowe działające w bibliotece stanowią podstawowe źródła informacji o gromadzonych zbiorach bibliotecznych oraz innych bibliotekach naukowych. Katalogi umożliwiają wyszukiwanie informacji w bazach danych:

  • katalog autorski,
  • katalog tytułowy,
  • katalog przedmiotowy,
  • katalog serii,
  • katalog wg UKD,
  • kartoteki zagadnieniowe,
  • zestawienia problemowe.

Bazy danych biblioteczno-informacyjne są dostępne w formie skomputeryzowanej, pracownikom oraz studentom zarówno naszej Uczelni, jak i innym  zainteresowanym naszymi zbiorami. Biblioteka posiada wypożyczalnię, czytelnię i magazyn na zbiory biblioteczne. Zbiory udostępniane są na miejscu w czytelni oraz wypożyczane poza bibliotekę. Literaturę, której nie ma w zbiorach biblioteki sprowadza się z innych bibliotek krajowych. Studenci mają możliwość skorzystania z Internetu oraz drukarki w wypożyczalni.

Zbiory, Katalogi, Układ księgozbioru, przeglądanie zbiorów przez stronę internetową

Uwaga

Prac dyplomowych (inżynierskich, licencjackich) absolwentów WSIiZ biblioteka nie wypożycza na zewnątrz. W/w prace mogą być udostępnione w czytelni tylko za zgodą autora pracy i po wpisaniu się do zeszytu oraz zostawieniu dokumentu w bibliotece.

Pracownicy Biblioteki

mgr Joanna Wójcik
Dyrektor Biblioteki WSIiZ

mgr Janusz Polak
Kustosz

Michalina Adamowicz
Referent biblioteczny

Kontakt

e-mail: biblioteka@owsiiz.edu.pl

tel. 89 651 06 60

fax 89 534 33 20

Adres Biblioteki:
10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3F

Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
w okresie od 1 października do 30 czerwca:
Nieczynne 8:00-15:30 8:00-15:30 8:00-15:30 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-13:00
w okresie od 1 lipca do 30 września:
8:00-15:00 8:00-15:00 8:00-15:00 8:00-15:00 8:00-15:00
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content