Zarządzanie sprzedażą

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu z metod i technik organizacji i zarządzania efektywną sprzedażą oraz przygotowanie do roli menedżera sprzedaży w firmie.

STUDIA PODYPLOMOWE „ Zarządzanie sprzedażą” – Dofinansowanie do 80%!


„Kotarbiński”, jako podmiot uprawniony przez PARP do świadczenia usług rozwojowych, zaprasza na studia podyplomowe z możliwością refundacji!. Co musisz zrobić?
1. Wybierz ofertę z Bazy Usług Rozwojowych (BUR): KLIKNIJ TUTAJ, i zgłoś się do jednego z Operatorów, który prowadzi rekrutację i podpisze z Tobą umowę na refundację usługi: TECHPAL lub Warmińsko – Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych  Lewiatan.
2. Operatorowi wskaż ofertę naszego kursu z BUR : POBIERZ
3. Podaj numer usługi: 2020/07/15/8833/598390

do zobaczenia na studiach…

Adresaci studiów

 • pracownicy działów sprzedaży,
 • pracownicy biur handlowych i centrów obsługi klienta,
 • wszyscy zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności w zakresie metod i technik sprzedaży

Słuchacz po ukończeniu studiów posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • najważniejszych strategii sprzedaży oraz roli menedżera zarządzającego sprzedażą i personelem sprzedaży w zorientowanej rynkowo firmie;
 • metod i technik sprzedaży pozwalających na analizę możliwości sprzedażowych firmy oraz racjonalną organizację procesu sprzedaży;
 • pozyska kompetencje i umiejętności niezbędne na stanowiskach menedżerów zarządzających sprzedaży;
 • prawnych aspektów procesu sprzedaży dylematów etycznych występujących w zespołach sprzedażowych, niepowodzeń sprzedawców i organizacji sprzedażowych;
 • wyznaczania celów i zadań sprzedażowych, opracowywania strategii i planów sprzedaży, rekrutacji i selekcji personelu sprzedaży oraz motywowania zespołu sprzedawców;
 • organizacji procesu sprzedaży poprzez stosowanie właściwych metod i technik sprzedaż;
 • radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie w tym rozwiązywania konfliktów w zespołach sprzedażowych;
 • wykorzystania prostych technik komunikacyjnych i negocjacyjnych oraz wywierania wpływu i perswazji;

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Program studiów

Semestr I

 • Funkcjonowanie rynku i analiza konkurencji (analiza rynkowa, badanie rynkowe, analiza potrzeb klienta, marketing)
 • Zarządzanie marką (wprowadzenie produktu na rynek, tworzenie marki, PR i lobbying)
 • Zarządzanie personelem sprzedaży (rekrutacja i selekcja, tworzenie zespołów sprzedażowych, szkolenia sprzedawców, motywowanie zespołu sprzedaży, wynagrodzenia)
 • Przywództwo i menedżer sprzedaży  – warsztaty psychologiczne
 • Komunikacja i negocjacje (efektywna komunikacja z klientem, lingwistyka perswazyjna, przygotowanie do negocjacji, zasady negocjacji, obszar  negocjacji, zasada BATNA)

Semestr II

 • Narzędzia i techniki sprzedaży ( badanie potrzeb klienta, wywieranie wpływu: reguła wzajemności, reguła kontrastu, reguła autorytetu, reguła niedostępności, manipulacja, sprzedaż produktowa sprzedaż doradcza, technika pierwszego wrażenia, przygotowanie oferty, finalizowanie sprzedaży, tworzenie prezentacji produktu
 • Strategie sprzedaży (analiza sprzedaży, plan i strategia sprzedaży, formułowanie strategii sprzedaży)
 • Organizacja procesu sprzedaży (marchandising, techniki promocji, kalkulacje cenowe, rabaty, upusty, sprzedaż osobista, franszyza, zarządzanie kanałami dystrybucji, finanse w sprzedaży)
 • Prawne i etyczne aspekty procesu sprzedaży (regulacje prawne sprzedaży, umowy i rodzaje umów sprzedaży, sprzedaż na raty, sprzedaż na odległość, rękojmia , gwarancja, błędy i niepowodzenia sprzedawców)

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  2200 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 1200  zł.
 3. 10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content