Instytut Badań i Wynalazczości

BĄDŹ ODKRYWCĄ, A NIE TYLKO NAŚLADOWCĄ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego utworzyła w 2011 roku Instytut Badań i Wynalazczości, którego misją jest stymulowanie myślenia kreatywnego i postaw przedsiębiorczych wśród studentów Uczelni. Instytut uruchamia własne projekty i projekty (pomysły) zgłoszone przez studentów. Ponadto Instytut aktywnie uczestniczy w komercjalizacji opracowanych rozwiązań i w uruchamianiu na ich bazie działalności gospodarczej.

Cele instytutu

 • Wspieranie myślenia kreatywnego oraz kształtowanie postaw innowacyjnych wśród studentów WSIiZ poprzez umożliwienie realizowania własnych pomysłów. Zakończenie projektu honorowane jest certyfikatem członkowskim „Klubu Przedsiębiorców i Wynalazców Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego”.
 • Doskonalenie umiejętności uczestników prac projektowych w zakresie zarządzania realizowanymi przedsięwzięciami badawczymi i wynalazczymi.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi (przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, jednostki administracji państwowej i samorządowej), w zakresie badań, projektowania i wdrażania innowacji technicznych i organizacyjnych oraz ochrony prawnej własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych itp.)
 • Projektowanie, organizowanie i realizacja przedsięwzięć szkoleniowych własnych i „zleceniodawców” zewnętrznych w zakresie: zarządzania projektami, metod rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych, zarządzania procesami, projektowania i doskonalenia wartościowych dla klienta wyrobów i usług itp.
 • Konsulting dla szeroko rozumianego „przemysłu” i „administracji” w zakresie zarządzania wiedzą, kreowania innowacji, zarządzania projektami itp.

Koła Badawcze i Wynalazcze

Projekty mogą być realizowane przez Koła Badawcze i Koła Wynalazcze, składające się wyłącznie ze studentów i pracowników Uczelni. Członkowie zespołów otrzymują wsparcie w postaci nieodpłatnych szkoleń z zakresu twórczego myślenia i zarządzania projektem. Każdy z zespołów ma swojego opiekuna merytorycznego – pracownika naukowego Uczelni.

Zakłada się, że czas przewidziany na realizację projektu badawczego lub rozwojowego nie powinien być dłuższy  niż 18 miesięcy. W szczególnych przypadkach prace Kół mogą być przedłużone za zgodą Dyrektora Instytutu Badań i Wynalazczości.

Projekty mogą też być realizowane przez tzw. Zespoły Badawcze i Zespoły Wynalazcówskładające się z uczestników zewnętrznych (pracownicy podmiotów gospodarczych, instytucji zewnętrznych, itp.) studentów i pracowników naukowych Uczelni.

Zespoły te powoływane są głównie do realizacji zadań zleconych z zewnątrz.

Przewidywane tematy badawcze i wynalazcze WSIiZ

Projekty badawcze

 1. Model wyznaczania liczb pierwszych w dowolnym zakresie liczb nautralnych (rozwój teorii liczb), dla potrzeb krypograficznych i innych dziedzin nauki i techniki.
 2. Zastosowanie kwantowo-mechanicznej teorii wytrzymałości zmęczeniowej w ocenie niezawodności elementów aparatów lotniczych (samoloty, rakiety, silniki odrzutowe) i innychobiektór cywilnych i wojskowych (np. turbiny gazowe, robocze łopatkiwirników, itp.).
 3. Problemy zarządzania placówką oświatową w opinii dyrektorów szkół województwa warmińsko-mazurskiego.
 4. Diagnoza potrzeb szkoleniowych dyrektorów szkół województwa warmińsko-mazurskiego.

Projekt wynalazcze

 • E:krzesło biurowe.
 • E:biurko: stanowisko biurowe i akademickie.
 • Telefoniczne sterowanie odtwarzaniem nagrań dla potrzeb ekspozycji dzieł kultury (współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie).
 • Urządzenie do ochrony obrazów przed kradzieżą.
 • Współczesne, nowatorskie pamiątki regionalne.
 • Urządzenie do wychodzenia samochodu z bocznego poślizgu.

Szczegółowych informacji dla osób zainteresowanych udzieli:

Dyrektor Instytutu Badań i Wynalazczości – IBiW, dr inż. Jerzy Wojeński

kom. 604-350-894

e-mail: awo6@interia.pl

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content