Atuty

WSIIZ
WIEDZA
PRAKTYKA
WSPÓŁ-
CZESNOŚĆ

Inżynierowie poszukiwani

nie jest tajemnicą, iż są obecnie jednąz najbardziej poszukiwanych na rynku grup zawodowych. Absolwenci kierunków inżynierskich mogą liczyć na zatrudnienie wszędzie tam, gdzie liczy się gruntowana, specjalistyczna wiedza techniczna z danej dyscypliny oraz myślenie kreatywne.

Współpraca z przedsiębiorcami

wspólne projekty badawczo-rozwojowe, praktyki i staże, a niekiedy tworzenie prac dyplomowych zgodnie z tematyką zaproponowaną przez przedsiębiorców, to niektóre z założeń, na których opiera się współpraca uczelni z przedsiębiorstwami z regionu.

Praktyczne profile kształcenia

nowością w ofercie są praktyczne profile kształcenia, wprowadzone na wszystkich kierunkach.  Dajemy możliwość realizowania projektów w oparciu o najnowocześniejsze technologie, którymi dysponuje uczelnia, jak też firmy, banki, instytucje z regionu.

Praktyki

Gwarantujemy nabycie cennego doświadczeniaw ramach specjalnie przygotowanych programów stażowych i praktyk.

Akredytacje

Według ocen jakości kształcenia, przeprowadzonych z inicjatywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach studiów prowadzonych we WSIiZ, spełniamy wymagania kadrowe, programowe, organizacyjne, a także infrastrukturalne i dydaktyczne odpowiadające wysokim kryteriom jakościowym.

Certyfikaty

Umożliwiamy studentom uzyskiwanie uznanych międzynarodowych certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności. Są to certyfikaty: CISCO, Microsoft, ECDL.

Zajęcia wyrównawcze

Zakładamy, że dla kogoś, kto chce zostać inżynierem, matematyka nie musiała być umiłowanym przedmiotemw szkole średniej. Poza tym, pamiętamy, że nawet ci, którzy radzili sobiez nią, mogli wiele z tego, co wiedzieli, zapomnieć. Dlatego studenci mają zapewniony kurs wyrównawczy z matematyki, prowadzonyw zakresie absolutnie niezbędnym, przez znakomitego dydaktykaw bardzo miłej atmosferze. Po takich zajęciach można polubić nawet matematykę.

Czesne

Rozumiemy, że cena czesnego jest ważna dla każdego, kto zamierza studiować. Czesne może być opłacane w dogodnych ratach.

Specjalności opracowywane we współpracy z otoczeniem biznesu

badanie lokalnego rynku pracy oraz stała współpracaz przedsiębiorcami z województwa warmińsko-mazurskiego pozwalają na dostosowanie efektów kształcenia do otoczenia biznesowego, zwiększając w ten sposób szanse na zatrudnianie przyszłych absolwentów. W programie kształcenia oraz założonych efektach uwzględniamy wymagania organizacji zawodowych, wskazania przedstawicieli pracodawców oraz absolwentów.
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content