Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Studia przygotowują kadrę dla zakładów pracy realizujących nowoczesne procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ośrodków szkoleniowych realizujących problematykę bezpiecznych zachowań człowieka, oraz różnych szczebli zarządzania i kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp.

STUDIA PODYPLOMOWE „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” – Dofinansowanie do 80%!


Kotarbiński, jako podmiot uprawniony przez PARP do świadczenia usług rozwojowych, zaprasza na studia podyplomowe z możliwością refundacji! Co musisz zrobić?
1. Wybierz ofertę z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) TUTAJ i zgłoś się do jednego z Operatorów, który prowadzi rekrutację i podpisze z Tobą umowę na refundację usługi:  TECHPAL lub Warmińsko – Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych  Lewiatan
2. Operatorowi wskaż ofertę naszego kursu z BUR :POBIERZ
3. Podaj numer usługi: 2020/07/15/8833/598383

do zobaczenia na studiach…

Adresaci studiów

Studia adresowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, pracowników wykonujących w zakładach pracy zadania służb BHP, osób samodzielnie prowadzących oraz zamierzających podjąć działalność gospodarczą

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia prowadzone są w systemie zaocznym, trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin dydaktycznych.
Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela), max. 8 godz. lekcyjnych dziennie. Zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa –  2200 zł.

Opłata ratalna – 2 x 1200  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Finansowanie studiów podyplomowych ze środków Miejskiego Urzędu Pracy – sprawdź kryteria

Program studiów

 1. Wprowadzenie do problematyki pracy
 2. Czynniki psychologiczne i społeczne w kształtowaniu czynników pracy
 3. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa
 4. Zasady i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 5. Zasady i środki ochrony indywidualnej
 6. Prawne aspekty bezpieczeństwa pracy
 7. Analiza okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 8. Zarządzanie w warunkach ekstremalnych
 9. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy
 10. Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy
 11. Środowisko pracy jako źródło zagrożeń
 12. Analiza i ocena ryzyka zawodowego
 13. Prace i materiały szczególnie niebezpieczne
 14. Wymagania minimalne w zakresie eksploatacji maszyn oraz ocena zgodności wyrobów
 15. Czynniki antropometryczne i biomechaniczne w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy
 16. Ergonomiczna ocena stanowiska pracy
 17. Podstawy analizy niezawodności czynników pracy
 18. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy
 19. Zasady ratownictwa medycznego
 20. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 21. Wykłady uzupełniające-Audyt wewnętrzny

Otrzymane świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych upoważnia absolwentów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. „W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. Nr 246, poz. 2468) do pełnienia funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

W ramach studiów, za dodatkową opłatą, słuchacze mogą uzyskać Certyfikat audytora wewnętrznego BHP.

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content