Transport i spedycja

Studia umożliwiają uzyskanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM na przewóz rzeczy i osób zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009

Absolwent studiów podyplomowych tego kierunku jest zwolniony z egzaminu pisemnego.

STUDIA PODYPLOMOWE „ Transport i spedycja” – Dofinansowanie do 80%!


„Kotarbiński”, jako podmiot uprawniony przez PARP do świadczenia usług rozwojowych, zaprasza na studia podyplomowe z możliwością refundacji!. Co musisz zrobić?

1. Wybierz ofertę z Bazy Usług Rozwojowych (BUR): KLIKNIJ TUTAJ, i zgłoś się do jednego z Operatorów, który prowadzi rekrutację i podpisze z Tobą umowę na refundację usługi: TECHPAL lub Warmińsko – Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych  Lewiatan.

2. Operatorowi wskaż ofertę naszego kursu z BUR : POBIERZ

3. Podaj numer usługi: 2020/07/14/8833/597848

do zobaczenia na studiach…

Cel studiów

Zdobycie wiedzy oraz specjalistycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transportu i spedycji, w odniesieniu do krajowych i międzynarodowych przewozów osób i rzeczy. Studia adresowane są do  osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy zamierzających uzyskać uprawnienia do zarządzania transportem – Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Ponadto, studia skierowane są do kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach Transport – Spedycja – Logistyka oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, a także do przedstawicieli administracji publicznej i samorządu gospodarczego, którzy na co dzień mają do czynienia z problematyką spedycji i przewozów towarów w różnych gałęziach transportu.

Kto potrzebuje Certyfikatu Kompetencji Zawodowych

Aby uzyskać licencje uprawniające do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego albo międzynarodowego transportu rzeczy albo osób, przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.

Zwolnienie z egzaminu

Jeśli posiadasz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych których program obejmuje wszystkie zagadnienia wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, to możesz być zwolniony z egzaminu pisemnego. Właściwe dokumenty należy złożyć w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie.

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  3200 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 1700  zł.
 3. 10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Program studiów

Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia wymienione w Załączniku nr 1 do przywołanego wyżej rozporządzenia, dzięki czemu słuchacz po ukończeniu studiów nabywa uprawnienia do całkowitego zwolnienia z obowiązku odbycia egzaminu pisemnego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych (podstawa prawna: Art. 38a ustęp 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371 i Dz.U. 2012 poz.1265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym).

 1. Prawo cywilne w transporcie drogowym rzeczy
 2. Prawo handlowe
 3. Prawo socjalne
 4. Reguły Incoterms
 5. Prawo podatkowe
 6. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w transporcie drogowym rzeczy
 7. Dostęp do rynku w transporcie drogowym rzeczy
 8. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności w transporcie drogowym rzeczy
 9. Bezpieczeństwo drogowe w transporcie drogowym rzeczy
 10. Prawo cywilne w transporcie drogowym osób
 11. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w transporcie drogowym osób
 12. Dostęp do rynku w transporcie drogowym osób
 13. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności w transporcie drogowym osób
 14. Bezpieczeństwo drogowe w transporcie osób
 15. Repetytorium

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content