Koła naukowe, Kluby Sportowe

Uczelniany Klub Żeglarski „Kliwer”

powstał 2 czerwca 2007r. z inicjatywy studentów OWSIiZ. Pomysł narodził się podczas I Mistrzostw „Dezet” Wyższych Uczelni Olsztyńskich. Przede wszystkim chodziło o to, żeby stworzyć

Koło Naukowe „LOGISTICS FORUM”

Planowane wydarzenia: Minione wydarzenia: Na ostatnim spotkaniu Koła, które odbyło się 6.03.2016 przyjęto zakres prac Koła na lata 2016-2018. Plan ten obejmuje następujące działania: Wymiana

Studenckie Koło Zainteresowań Informatycznych

ukonstytuowało się na zebraniu plenarnym w dniu 29.01.2007 r. Podstawowym celem działalności Koła jest stworzenie obszaru do rozwijania zainteresowań naukowych najzdolniejszych studentów ponad zakres wiedzy

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content