Studia menedżersko-prawne

Adresaci

Studia skierowane są w szczególności do tych, którzy zainteresowani są zdobyciem kompetencji w zakresie dwóch dyscyplin – zarządzania i nauk prawnych. Są to studia praktyczne, realizowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, organizowane z udziałem praktyków, przedstawicieli biznesu i wybitnych prawników. Przygotowują absolwneta do pełnienia funkcji menedżerskich i na stanowiskach analitycznych w różnych instytucjach oraz przedsiębiorstwach krajowych jak i zagranicznych.

Słuchacz po ukończeniu studiów

będzie dysponował wiedzą na temat zarządzania, ekonomii i prawa w zakresie niezbędnym do kierowania przedsięwzięciami gospodarczymi oraz umiejętnościami, które pozwolą na podejmowanie decyzji menedżerskich w warunkach ryzyka i niepewności.

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –   2400 zł.
 2. Opłata ratalna –   2 x 1300 zł.
 3. 10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Program studiów

 1. Zarządzanie
 2. Zarządzanie strategiczne
 3. Zarządzanie zespołami kierowniczymi
 4. Prawo gospodarcze
 5. Prawo podatkowe
 6. Ekonomia menedżerska
 7. Prawo pracy
 8. Prawo zamówień publicznych
 9. Psychologia menedżera
 10. Postępowanie arbitrażowe
 11. Finanse przedsiębiorstw i prawo finansowe
 12. Decyzje menedżerskie
 13. Prawo administracyjne

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 168 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe@owsiiz.edu.pl

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content