Inspektor Ochrony Danych

Z certyfikatem potwierdzającym kompetencje Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001 (uwaga: cetryfikat płatny dodatkowo)

Studia przygotowują słuchaczy do wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.

STUDIA PODYPLOMOWE „Inspektor Ochrony Danych” – Dofinansowanie do 80%!

Kotarbiński, jako podmiot uprawniony przez PARP do świadczenia usług rozwojowych, zaprasza na studia podyplomowe z możliwością refundacji! Co musisz zrobić?
1. Wybierz ofertę z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) TUTAJ i zgłoś się do jednego z Operatorów, który prowadzi rekrutację i podpisze z Tobą umowę na refundację usługi:  TECHPAL lub Warmińsko – Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych  Lewiatan
2. Operatorowi wskaż ofertę naszego kursu z BUR :POBIERZ
3. Podaj numer usługi: 2020/07/14/8833/597703

do zobaczenia na studiach…

Adresaci studiów

Wszystkie osoby zainteresowane  problematyką dotyczącą ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji

Słuchacz po ukończeniu studiów dysponował będzie wiedzą i umiejętnościami z zakresu:

 1. Obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych z uwzględnieniem rozwiązań prawnych wprowadzanych reformą Unii Europejskiej.
 2. Sposobów zabezpieczenia danych osobowych.
 3. Przygotowania się do kontroli UODO.
 4. Praktycznego tworzenia dokumentów w kontekście RODO.
 5. Przeprowadzenia podstawowej analizy bezpieczeństwa systemu informacyjnego.
 6. Odpowiedzialności prawnej z tytułu niewłaściwego przetwarzania danych osobowych.

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Program studiów

Bloki tematyczne:

 1. Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych a dostęp do informacji.
 2. Dostęp do informacji publicznej a autonomia informacyjna jednostki.
 3. Warunki przetwarzania danych osobowych przez podmioty gospodarcze (pracodawcę).
 4. Rola UODO w zakresie ochrony danych osobowych.
 5. Przepisy karne w zakresie ochrony danych osobowych.
 6. Zmiany obowiązujące w RODO od 25 maja 2018.
 7. Nowoczesne techniki technologii i ochrony informacji.
 8. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2013.

Odpłatność za studia

 1. Opłata jednorazowa –  2 800 zł.
 2. Opłata ratalna – 2 x 1 500  zł.
 3. Certyfikat potwierdzający kompetencje Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001 – cetryfikat płatny dodatkowo (ok. 250 zł – koszt dla zaineresowanych)  na konto instytucji certyfikującej)

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów oraz studiów podyplomowych!

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. 1 aktualna fotografia.
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content