Automatyzacja procesów produkcji

lorem ipsum

Program studiów

Program studiów zgodny jest z: Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.  w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. 2011 nr 253, poz. 1520).

  1. Projektowanie mechatroniczne
  2. Sterowanie elektrohydrauliczne i elektropneumatyczne
  3. Programowanie sterowników PLC
  4. Robotyka i robotyzacja
  5. Przemysłowe systemy mechatroniczne
  6. Diagnostyka procesów

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywana z egazaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przemiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa – 3000 zł.

Opłata ratalna – 2 x  1600 zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

10% zniżki w ramach porozumienia OAZ.

Zniżki liczone są od wysokości opłaty jednorazowej/ zniżki nie sumują się

Dokumenty

  1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. 1 aktualna fotografia.
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content