Informatyka

Studia 3,5-letnie (inżynierskie)

OPIS

Spośród bardzo wielu specjalności, które funkcjonują w branży IT oferujemy te, które są najbardziej poszukiwane na rynku pracy. Staramy się tym samym zapewnić naszym absolwentom możliwie najlepsze perspektywy zawodowe.

Każdy student w ramach specjalności może wybrać jeden z kilku oferowanych profili dyplomowania. Pozwala to na dostosowanie zakresu rozwijanych kompetencji do konkretnych oczekiwań naszych studentów.

Dlaczego warto zostać informatykiem?

1)    Inżynier informatyk to zawód przyszłości!
2)    Inżyniera informatyka potrzebują wszyscy!
3)    Inżynier informatyk dobrze zarabia!

Studia trwają 7 semestrów. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota, niedziela).  Studia nie wymagają złożenia pracy dyplomowej. Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego oraz zdobycia zaliczenia na ocenę ze wszystkich przedmiotów.

1)    Bardzo konkurencyjne czesne!
2)    Program kształcenia!
3)    Zajęcia wyrównawcze!
4)    Zapewnione jakość kształcenia!
5)    Oferowane specjalności!
6)    Kadra nauczająca!
7)    Certyfikaty!
8)    Baza laboratoryjna!
9)    Dostęp do licencjonowanego oprogramowania!
10)  Nowoczesne narzędzia nauczania!

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content