Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Efekty kształcenia na specjalności: Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

W zakresie wiedzy

Absolwent posiada wiedzę z zakresu logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Ma wiedzę z opakowalnictwa, przechowalnictwa, ładunkoznawstwa i gospodarki magazynowej. Zna zagadnienia dotyczące transportu i spedycji.

W zakresie wiedzy

Absolwent potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy podejmując decyzje i działania w obszarze zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie, jest świadomy dynamiki zmian zachodzących w obszarze zarządzania logistyką.

W zakresie umiejętności

Absolwent potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne w zakresie zarządzania szeroko pojętą logistyką. Potrafi analizować, optymalizować i modelować procesy zarządzania logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, procesy transportowo-spedycyjne oraz systemy magazynowe. Wykorzystuje w praktyce systemy informatyczne do usprawniania procesów w zarządzaniu logistyką.

Perspektywa zawodowa

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, firmach logistycznych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza, umiejętności i kompetencje z obszaru szeroko pojętego zarządzania logistyką. Studia umożliwiają pracę m.in. na stanowiskach: specjalista do spraw logistyki, specjalista gospodarki magazynowej, specjalista pakowania i opakowań, specjalista transportu wewnętrznego, specjalista do spraw planowania i zakupów, specjalista sprzedaży i prognozowania popytu.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content