Komunikat JM Rektora w sprawie: „Zmian w funkcjonowaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych uczelni obowiązujących od 20.10.2020r.”

Komunikat JM Rektora w sprawie:

Zmian w funkcjonowaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych uczelni obowiązujących od 20.10.2020r.

 

W związku z decyzją Rządu RP o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte zostają  wprowadzone zmiany (do odwołania) w systemie kształcenia i  organizacji pracy administracji Uczelni ( zgodnie z zaleceniami Ministerst0wa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi ograniczenia pracy przez pracowników uczelni, w tym osób niebędących nauczycielami akademickimi).

1. Zajęcia na studiach i studiach podyplomowych  odbywają się w sposób zdalny z wyjątkiem zajęć wymagających spotkań bezpośrednich z wykładowcami w siedzibie WSIiZ ( laboratoria, warsztaty, itp.) Informacje dotyczące ww. zajęć będą na bieżąco zamieszczanie w serwisie e-dziekanat (rozkład zajęć).

2.Od dnia 20  października 2020 r. do odwołania sprawy w uczelni  można załatwić wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym bądź mailowym umówieniu się na określony termin w Dziale Studiów, Sekretariacie Uczelni lub innych jednostkach organizacyjnych.

3.Poza czasem gdy odbywają się ww. zajęcia wstęp do budynku uczelni  przy ulicy Artyleryjskiej 3 f możliwy jest tylko dla pracowników uczelni i umówionych interesantów

 

Telefon dyżurny w sprawach pilnych  : 89 534 32 03

(od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00)

 

Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać drogą elektroniczną lub telefonicznie:

1. Sekretariat Uczelni/Rektorat – owsiiz@owsiiz.edu.pl, numer 89 534 32 03

2. Dział Studiów – dzial.studiow@owsiiz.edu.pl, numer  tel. 89 651 06 47, 89 651 06 48, 663 735 306

Dodatkowe informacje : Wszelkie podania/wnioski i prace zaliczeniowe prosimy wysyłać drogą elektroniczną. Gotowe prace dyplomowe wraz z kompletem dokumentów zaleca się wysyłać pocztą na adres Uczelni oraz obowiązkowo wersję elektroniczną na ww. adres email. Prośbę o wydanie zaświadczenia należy zgłaszać wcześniej drogą elektroniczną oraz określić preferowaną opcję odbioru (scan przez email lub pocztą tradycyjną). Wszystkie zaległe zaliczenia będą realizowane w trybie zdalnym. Jeżeli ktoś jeszcze nie zaliczył wszystkich przedmiotów w semestrze letnim proszony jest o pilne wysłanie podania o warunkowe zaliczenie przedmiotu.

Legitymacje studenckie są ważne do 30 listopada, dlatego ważność legitymacji w tym okresie nie będzie przedłużana.

3. Biuro Organizacji Studiów – dział.studiow@owsiiz.edu.pl, numer tel.: 89 651 06 48, 663 735 306

4. Biuro Rekrutacji – rekrutacja@owsiiz.edu.pl, numer tel.: 663 737 857

Dodatkowe informacje – wszelkie pytania lub sprawy dotyczące rekrutacji prosimy zgłaszać telefonicznie lub drogą mailową

5. Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń – podyplomowe@owsiiz.edu.pl, numer tel.: 667 737 817, 663 737 857

Dodatkowe informacje – informacje dotyczące zajęć,  realizowanych w siedzibie uczelni będą na bieżąco  przekazywane drogą mailową. Prosimy o regularne sprawdzanie poczty elektronicznej.

6. Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami – anna.suchorab@owsiiz.edu.pl, numer tel. 667 737 700

7. Biuro  Praktyk Studenckich i Relacji z Otoczeniem/ Biuro  Karier  – anna.suchorab@owsiiz.edu.pl, numer tel. 667 737 700

Dodatkowe informacje:  dotyczące praktyk zawodowych (m.in. obowiązujących terminów oraz spotkań dot. praktyk).

8. Biblioteka – biblioteka@owsiiz.edu.pl, numer tel.: 609-526-787

Dodatkowe informacje – Wypożyczanie i przyjmowanie książek w bibliotece  będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu się z pracownikami Biblioteki. Kary za przetrzymanie książek nie będą naliczane

9. Księgowość – kwestura@owsiiz.edu.pl, numer tel.: 663-737-925

Dodatkowe informacje –  Prośbę o wystawienie faktury należy zgłaszać drogą elektroniczną po dokonaniu wpłaty. Faktury będą wysyłane drogą mailową. Wszystkie wpłaty będą księgowane na bieżąco więc prosimy przestrzegać terminów opłat.

10. Dział Administracji  –  administracja@owsiiz.edu.pl, numer tel. 663-737-096

 

Rektor

dr Lucyna Kawiatkowska

Olsztyn, 20.10.2020r.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content