Szkolenie dla studentów i absolwentów – Zapraszamy na Akademię Liderów Rzeczypospolitej!

Zapraszamy na Akademię Liderów Rzeczypospolitej! – 7 marca 2021 odbędzie się szkolenie online dla studentów i absolwentów do 30 r.ż. Tematyka jest w zakresie przywództwa, komunikacji, zarządzania projektami, ekonomicznych aspektów zarządzania organizacją. Szkolenia odbywa się w godzinach 9:15 – 16:15. Uczestnicy otrzymują imienny, numerowany i bezterminowy certyfikat w wersji elektronicznej.

ZREKRUTUJE SIĘ NA SZKOLENIE – Rekrutacja trwa do 1 marca do godziny 23:59.

Partnerami strategicznymi projektu są: Totalizator Sportowy, KGHM Polska Miedź, Fundacja BGK.

Więcej informacji na stronie projektu: www.akademialiderowrp.pl